Wikia


14-18 big

Wist je dat?Edit

Zwarte dagenEdit

Op datum 15 gesneuvelde renners
12 gesneuvelde renners
9 gesneuvelde renners
drie Belgische soldaten gesneuveld!
Per dag 10 gesneuvelde renners
Elk jaar (dus in 1914-1915-1916-1917-1918)


Donkerste jaar 251 gesneuvelde renners 0,69 per dag
173 gesneuvelde renners 1,15 per dag


Broederparen (wielrenners)Edit

  • Dalino
Joseph & Louis
  • Fily
Camille & Georges "Henri"
  • Mathonat

Gabriel & Georges

  • Mazan
Anselme & Lucien "Petit-Breton"
  • Souppeau

Pierre & René

  • Trousselier
Auguste & Victor
  • Wann
Alex & Mick


NaamgenotenEdit

Twee naamgenoten
  • Opmerkelijk: beiden sneuvelden in 1917!
Nog twee naamgenoten
Bijna naamgenoten
  • Opmerkelijk: beiden sneuvelden in België in 1915!