Renners in de grote oorlog wiki
Advertisement
Renners in de grote oorlog wiki

Bundesdenkmal des Bundes Deutscher Radfahrer[]

Bad Schmiedeberg (0SA) - Radfahrer-Bundes-Denkmal.jpg
Bad Schmiedeberg, Bundesradfahrerdenkmal.jpg

Het Bondsmonument van de Bundes Deutscher Radfahrer (B.D.R.) staat in het Kurpark te Bad Schmiedeberg. Fondsenwerving van de B.D.R. financierde het monument dat ingehuldigd werd op 17 juni 1923 in de aanwezigheid van duizenden wielrijders uit heel Duitsland. Eén van de initiatiefnemers formuleerde de hoofddoelstellingen van het monument als volgt:

  • Herinneringen aan de van de Eerste Wereldoorlog
  • Aandenken aan de eenheid van de Duitse wielersport
  • Teken van verbondenheid der wielrenners
  • Getuigenis van vaderlandsliefde.

Het monument werd nadien weinig onderhouden, maar kon het toch van de sloop gevrijwaard worden. Na de Duitse eenmaking werd het gerestaureerd en opnieuw ingehuldigd op 19 juni 1993.

Aan het monument zijn herdenkingsplaten aangebracht met het aantal gesneuvelden per Gau. Soms is het aantal duidelijk een schatting maar samengeteld zijn er 3954 leden van de B.R.D. als gesneuveld gemeld. Bij die bijna 4000 gesneuvelden zijn er mogelijk wel een aantal bestuursleden, maar het is duidelijk dat de voorlopige lijst van 112 teruggevonden gesneuvelde renners verre van volledig is.

Bronnen[]

Advertisement